Preview Mode Links will not work in preview mode

Bandywisser

Dec 31, 2020

Vi avslutar året med att fundera över om det finns någon generation som tar över efter 83:orna, liknar säsongen vid en femmil, pratar om kontinuitet i backlinjen. Sen blickar vi bakåt, mot stockholmsveckan, årets första matcher, känslorna utanför isen. Och blickar framåt. Vem blir årets man? Spelas det...


Dec 17, 2020

Vad mår man bäst av - dramatik eller lugn? Vilket lag drabbas hårdast av den krockskadepandemi som verkar råda i Elitserien? Och så julnötter om klassiska finaler.


Dec 3, 2020

Bandywisserderby, Leif Borr, Martin Landströms resa, Jesper Granqvists målarbok, lyror, vingar, flipp, luftpastej.