Preview Mode Links will not work in preview mode

Bandywisser


Feb 27, 2020

Vi pratar en del om att tro. På gud när man är bandyspelare. På ett lag inför ett slutspel.