Preview Mode Links will not work in preview mode

Bandywisser


May 23, 2019

Vi kommer fram till att David Karlsson har något särskilt. Något som påminner om Zlatan. Vi jämför skyttekungars målsnitt, trots avsaknad av statistik. Vi har statistik om ålder på finallagen. Och vi pratar om varför det värvas så få försvarare.