Preview Mode Links will not work in preview mode

Bandywisser


Mar 26, 2020

Vi pratar om finalen. Om att Edsbyn inte ägnar sig åt trash talk och om att Villa inte är som förra året. Är Mattias Hammarström bandyns Andreas Brehme? Och vilket ansvar har en kommun för att hålla ett elitlag under vingarna?