Preview Mode Links will not work in preview mode

Bandywisser


Nov 7, 2019

Bandy är en konstport. Väldigt elegant. Hockey är en frustrationssport. När blir man frustrerad? Jo, när man inte kan något.

Sen pratar vi om stjärnor som inte slocknar, om säsongsinledningar vi minns och så har vi pratat med Petter Björling om vad han egentligen säger till hörninslagaren.