Preview Mode Links will not work in preview mode

Bandywisser


Jun 16, 2019

Vi börjar i Vilnius, januari 1991, vi slutar med en sommarpsalm. Däremellan pratar vi vetlandadialekt i Lisch, om Ryssland, om värvningar som är bredd, spets, chans.