Preview Mode Links will not work in preview mode

Bandywisser


Oct 3, 2019

Vi identifierar utvecklingspotential i oss själva, avlivar en myt om celler och för över resonemanget till bandylag, samt funderar över hur lag pratar i media under försäsongen.