Preview Mode Links will not work in preview mode

Bandywisser

Oct 16, 2018

I avsnitt tre tippar Daniel och David Elitserien, pratar om vilket som är det bästa laget under deras livstid, och så är det några frågor som inte får sitt svar.