Preview Mode Links will not work in preview mode

Bandywisser

Oct 23, 2019

Vi pratar om de där tillfällen då den ödesmättade stämningen går att ta på. Vi pratar också om Tobias Nybergs frukost, intervjun med Daniel Välitalo och ger våra slutliga tips. Sen vill Daniel lägga ner World Cup. Kanske.


Oct 3, 2019

Vi identifierar utvecklingspotential i oss själva, avlivar en myt om celler och för över resonemanget till bandylag, samt funderar över hur lag pratar i media under försäsongen.