Preview Mode Links will not work in preview mode

Bandywisser


Mar 12, 2020

Hur är det att vinna utan publik? Vem vinner utan publik? Vilket år var det ingen som vann? Stora förluster.